Organisatie

Gemeenschapshuis “De Smelehof” heeft als organisatievorm een stichting. Deze stichting wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden. Daarnaast kent de stichting nog het Groot Bestuur. Dit is het Dagelijks Bestuur aangevuld met een vertegenwoordiger van elke gebruikmakende vereniging van het gemeenschapshuis. Hierdoor worden de belangen van alle gebruikers op de juiste manier behartigt. Regelmatig vinden er vergaderingen plaats.

Aangezien “De Smelehof” ook een rol binnen het dorp speelt, ook voor verenigingen die niet direct gebruik maken van het gemeenschapshuis, vindt er één keer per jaar een jaarvergadering plaats waarbij de voorzitters van alle Ysselsteynse verenigingen worden uitgenodigd.

Er is ook een  bestuurslid afgevaardigd in het Gemeenschappelijk Dorpshuizen Overleg (Gemeente Venray) en indien gewenst is er overleg met de Ysselsteynse Dorpsraad.

De dagelijkse gang van zaken worden behartigd door een beheerder en een aantal personeelsleden. Zij zijn de gastvrouwen en gastheren van “De Smelehof”. Ze ontvangen de gasten, maken afspraken over gebruik van de ruimtes en zorgen voor een drankje voor de bezoekers.

 

 

Privacydisclaimer:

Smelehof, gevestigd aan Puttenweg 2 5813 BC Ysselsteyn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:www.smelehof.nlPuttenweg 2 5813 BC Ysselsteyn+31 478 541200. Willy Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Smelehof. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Smelehof verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Smelehof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier ombesluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smelehof) tussen zit.

Smelehof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smelehof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Smelehof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kanvia de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Smelehof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onzeklantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Logo Smelehof